MCBC PRAYER ITEMS – 07/14/22

1Peter 5:5-6 You younger men, likewise, be subject to your elders; and all of you, clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time.

I. KINGDOM CONCERN

A. DENIZLI, TURKEY | Bro. Octave

 1. Perseverance
 2. Visits in Tavas and Buldan
 3. Monday night meeting.
 4. Meeting Place.
 5. New bill regarding residence permit bill.

B. PURITAN REFORMED BAPTIST CHURCH – Lumban Laguna | Pastor Fidel Domingo

Pasasalamat

 1. God’s sustaining grace in our perseverance in the faith.
 2. God’s word and God’s gospel, our ultimate hope.
 3. The Lord’s Supper in which we partook last Sunday.
 4. Our consciousness that there is a blessed hope that awaits to true believers in the gospel.

Mga Panalangin

 1. God’s continued presence in all our stated gatherings.
 2. Conversions sa mga sumusunod: Ka Eddie and Anet; Yolly, rose and Toyang
 3. God’s mercy sa pagbabalik loob sa Dios at iglesia: Ka Kiko/Ate Betty; Ka Temoy; Bro. Marlon/ Becky.
 4. God’s open door for the gospel.
 5. God would grant each member a compassionate heart for the lost around us to proclaim and live-out the gospel.

C. GENSAN COMMUNITY BIBLE FELLOWSHIP | Bro. Mario Betangcol

Thanksgiving

 1. God’s sustaining grace: Nagpapasalamat kami sa Dios na sa kabila ng mga problema ay sinusustain pa rin Niya kami sa pananampalataya at paglilingkod na may kagalakan at pagmamahal sa Kanya at sa Kanyang salita, dahil maliwanag sa Kanyang salita na ang mga nagmamahal sa Kanya ay sinusubok ang kanilang pananampalataya.
 2. God’s presence: Nagpapasalamat rin kami Sa Dios sa Kanyang presensya sa panahon ng aming mga pagtitipon sa mga Bible Study at higit sa lahat sa Kanyang araw (Lord’s Day) ay di kami pinabayaan ng Dios sa aming mga pag-aaral ng Kanyang salita.
 3. God’s Provision: Nagpapasalamat din kami sa Dios na natugunan ang aming pangangailangang financial para sa aming tirahan sa likod ng fellowship building at nakalipat na po kami ng tirahan last week. At nasemento na rin ang aming pinagtitipunan na flooring na dati ay nakatagilid yung upuan dahil (malubog sa lupa ang kabilang side ng upuan) ngayon ok na, sa awa ng Dios.

Prayer Requests

 1. Help in resolving problem: Sana tulungan kami ng Dios na ang problema naming hinaharap ngayon ay maging maayos upang mas lalo kaming lumago sa biyaya ng Dios. Nawa’y bigyan kami ng Dios na mapagkumbabang puso, lalo na sa aming tatlo ni Dexter at Ronie.
 2. Wisdom: Tulungan nawa ako ng Dios sa pangunguna sa gawain at pagtuturo, kalakasan at katatagan ng loob.
 3. Patience and peace of mind: Bigyan nawa kami ng Dios ng pasensya at katiwasayan sa isip dahil kanina lang ay may pumunta dito sa lugar namin at nagsabi na may bibili na raw ng lupa na tinatayuan ng fellowship building, na dati ay binebenta ng 40M, ngayon narinig ko sa buyer ng lupa na binebenta na lang daw ng 25M ang 1700+sqm na lupa. Sana tulungan kami ng Dios sa mga bagay na ito.

D. GRACE COMMUNITY BIBLE CHURCH – Digos City | Pas. Jepson Pon

 1. Thanksgiving sa biyaya ng Panginoon sa 4th year foundation anniversary. Si Pastor Alex ang aming speaker (Satuday, 9am). Pray na gamitin ang salita para sa kaligtasan ng mga attendees. At sa Lord’s Day morning din. Nawa’y mas lalago pa sa biyaya ng Panginoon ang Iglesya at magdagdag pa ang Panginoon sa Kanyang church. 
 2. Pagpray ang safe flight nila Pastor Alex at paghahanda.

E. IMMANUEL REFORMED BAPTIST FELLOWSHIP

 1. Covenanting this coming Saturday, 1:30 p.m.
 2. For now we will be working as a steering committee, no pastor yet. Please pray for the steering committee that God will guide us as we embark on the task of starting a church which we know no human strength or wisdom could ever be sufficient.
 3. May the Lord supply us with gifts and graces to be instruments in His hand to build His church and fulfill the task that Christ has given the church.

II. CHURCH CONCERNS

1. Preachings

 • Sunday School – Saving Faith (1689 LBC)
 • AM service – Spiritual Pride
 • PM service – The Minister’s Joy (1Th 2:19-20)

2. Sunday services 

 • Preachers: SS – Pas. Rolly, AM – Pas. Mike, PM – Pas. Clyde
 • Pas. Alex at Grace Community Bible Church, Digos City (Church Anniversary and Sunday)
 • Edification of the saints and salvation of sinners
 • God’s presence and our faithfulness in sanctifying the Lord’s Day

3. Other ministries

 • Thanksgiving for the ministries last week: Weekday Bible studies (Trafalgar, Tuesday), Youth BS
 • Sunday – Ruth (Level 1), Brigette (Level 2), Kayla (Level 3)
 • Weekday Bible studies – Trafalgar, Tuesday BS, Allegro BS (this Friday, lunch break)

III. PERSONAL CONCERNS

1. Thanksgiving

 • Prose – They have moved into their own house.

2. Birthday

 • Alyssa (July 10) – I am praying that amidst these blessings, I will not be complacent but continue to desire and grow in His love, becoming more mature in my walk with Christ as I continue to learn and study His word, only by God’s grace.  
 • Maricon (July 13) – Una po sa lahat nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon at sa lahat ng mga pagpapalang natatanggap ko, salamat sa love and care ng mga pastors and brethren, sobrang thankful po ako at forever grateful sa Lord sa aking MCBC family, nawa’y sa kabila po nito ay tulungan po ako ng Panginoon sa lahat ng mga kahinaan ko at pagtagumpayan ang mga hadlang upang tunay na lumago sa pananampalataya at sa pag-ibig sa Diyos at kapatiran, nawa’y magligtas po ang Panginoon sa mga mahal sa buhay, mga kasama at kaibigan na wala pa po sa Panginoon, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat para sa lahat!
 • Simon (July 13) – (1) Growth in everyday faithfulness – devotions and prayer, (2) Growth in Faith- trusting in the sovereign will of God amidst  difficult situations and the changing scenes in life, (3) Wisdom in my decisions in life, that I may continually prioritize Christ and the church, (4) Deeper love for the brethren and the lost, (5) Salvation of love ones and Youth attendees of the BS

3. Sick Mommy O (preparation for eye operation), Gels (4th chemotherapy session), Ralph and Eliz (respiratory concerns)

4. Travel – Deacon Jerry, Deacon Mario, and Maling, (Cebu), Josiah (Manila), Unico (Dagupan),

5. Nation 

 • Economic growth
 • Covid situation
 • Salvation
Facebook Comments
Share this on your wall: