VALENCIA 2020 Mission Report

Thanksgiving:                       

Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng ating Panginoong Hesus sa sustaining grace sa pamilya at sa Ministry. Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok na nararanasan natin ngayon, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din kami sa Panginoon dahil this year 2021 nagkakaroon na kami ng Prayer Meeting after sa worship namin. every sunday po ang aming prayer meeting.      

Ministry:                          

Patungkol naman po sa gawain natin dito sa Valencia Bukidnon. Patuloy ang paghuhubog ng Panginoon sa mga umaatend ng worship natin. sa ngayon po ay may isang babae na si Toding ang umaatend sa worship.  Sa ngayon din po ay wala po kaming mga bible study dahil na rin sa pandemya. pero hinahangad din po namin na makabalik po kami sa bible study at tracts distribution at hangad din na makabalik sa pagtuturo sa mga bata. Sa worship po namin bawal pa po ang mga bata at senior citizens.

Patungkol naman po sa ating extension Ministry sa Sinuda Pinanuboan. Salamat sa biyaya ng ating Pangioon dahil patuloy po  ang gawain doon every Thursday ang schedule natin sa bible study. at nag isang taon na po tayo doon sa gawain.                

Prayer Requests:            

  1. Kaligtasan sa umaatend
  2. Wisdom sa pagtuturo sa salita ng Panginoon.          
  3. Safety namin buong pamilya at sa umaatend sa worship.                              
  4. Ipatuloy natin ipagpray ang pangangaral ng salita sa Sinuda at safety din sa biyahe namin.
Facebook Comments
Share this on your wall: