+63 2 8831-3420 / +63 9198125264

Bagumbong Outreach

Address: BLK9, LOT 12 CASA ASUNCION BAGUMBONG CALOOCAN CITY
Contact person: Bro. George Santonia
Contact Number: 0928-568-2220

 


  • BAGUMBONG 2020 Mission Report
    Mula sa BCCF binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus naway lagi kayong sagana sa biyaya ng ating Diyos sa mabubuting bagay, material, physical, financial at lalo na sa spiritiual laging sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa biyayang aming nararanasan sa nakaraang taon 2020, Salamat sa preservation ng panginoon para sa lahat ng attenders dito bagamat nagkaroon ng pandemya wala naman na infect sa mga attenders dito. Salamat din sa Panginoon sa pag- lago ng attendance sa worship during LORD’s day at ganon din sa youth at kids Bible study kaya po sa…
  • Bagumbong – December Ministry Update
    Isang mainit na pasasalamat at pagbati ang aming pinaabot sa inyong lahat dyan sa MCBC naway nasa mabuti lagi kayong kalagayan, ang biyaya at kapayapaan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus ay sumainyo lagi. Bagamat may isang pamilya ang nakadanas ng kalungkutan nitong nakaraang mga lingo dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay,ang tinutukoy ko po ay ang Umali family.Naway aliwin sila at patatagin ng Panginoon ang naiwan pamilya ni brother Renie. Nagpapasalamat po kami sa panginoon sa buong Iglesya ng MCBC na patuloy sumusuporta sa panalangin, pagpadala ng ministers/preachers dito sa Bagumbong at ganon dito sa Financial…