+63 2 8831-3420 / +63 9198125264

MCBC PRAYER ITEMS 09/15/22

Meditation Passage: 2 Corinthians 1:3-11 I. KINGDOM CONCERNS 1. CUBA 2. Trinity Reformed Baptist Church (Ptr Joey Sarmiento | Ptr Joel Basia) Mga Pasasalamat 1. Sa patuloy na pangunguna ng Panginoon sa Iglesya. 2. Salamat sa unity, love, and peace ng bawat kapatiran. 3. Ganon din sa patuloy na paghubog ng Diyos sa bawat isa patungo sa wangis ng…

Read more →

MCBC PRAYER ITEMS 09/08/22

1 Corinthians 3:5-7 5What then is Apollos? And what is Paul? Servants through whom you believed, even as the Lord gave opportunity to each one. 6I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. 7So then neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. I. KINGDOM CONCERN A….

Read more →