+63 2 8831-3420 / +63 9198125264

BAGUMBONG 2020 Mission Report

Mula sa BCCF binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus naway lagi kayong sagana sa biyaya ng ating Diyos sa mabubuting bagay, material, physical, financial at lalo na sa spiritiual laging sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sa Panginoon sa biyayang aming nararanasan sa nakaraang taon 2020, Salamat sa preservation ng panginoon para sa lahat…

Read more →

Bagumbong – December Ministry Update

Isang mainit na pasasalamat at pagbati ang aming pinaabot sa inyong lahat dyan sa MCBC naway nasa mabuti lagi kayong kalagayan, ang biyaya at kapayapaan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesus ay sumainyo lagi. Bagamat may isang pamilya ang nakadanas ng kalungkutan nitong nakaraang mga lingo dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay,ang tinutukoy ko po ay…

Read more →